Program PDF Skriv ut E-post

(Rull nedover for å se sammendrag av foredragene)

Onsdag 4. juni 2014

 • 09.00 Registrering
 • 10.00 Åpning v/ Roger Jøsevold (konstituert nasjonalbibliotekar)
 • Kunstnerisk innslag
 • 10.20 Nytt fra arkiv- og biblioteknorge
 • Norsk musikkbibliotekforening v/Frida Røsand
 • Kort orientering om foreningens arbeid med særlig vekt på lydopptak
 • Rådet for folkemusikk og folkedans
 • Utredning om situasjonen for norske folkemusikkarkiv 
  Utredningsprosjektet Digitale verktøy i folkemusikkarkivene
  Kort orientering om strømmetjenestene til Rff
 • Samarbeidet mellom Rockheim og Nasjonalbiblioteket v/ Bjørnar Bruket (Rockheim) og Richard Gjems (Nasjonalbiblioteket)
 • Musikk i Nasjonalbiblioteket v/ Richard Gjems (Nasjonalbiblioteket)
 • Om den nye musikkseksjonen i Nasjonalbiblioteket og innlemmelsen av Norsk folkemusikkarkiv, Norsk jazzarkiv, Norsk visearkiv og noteavdelinga til tidligere MIC  -- PDF her
 • 11.15 Kaffepause
 • 11.45 Nytt fra arkiv- og biblioteknorge (forts.)
 • Åpen runde (maks fem minutter pr arkiv)
 • Skjellakkprosjektet v/ Tore Simonsen -- PDF her
 • 12.30 Lunsj (Meyergården hotell)
 • 13.45 Fra Prøysen til Satyricon: Formidling av norsk musikk fra en strømmetjenestes perspektiv v/ Pål Bråtelund /(WiMP)
 • 14.45 Metadata for fremtiden v/ Geir Børdalen (NRK) -- PDF her
 • 15.00 Hvor er musikken i semantikk? Behovet for felles metadata og autoriteter v/ Robert Engels (NRK) -- PDF her
 • 15.30 Kaffepause
 • 16.00 Den gode musikkopplevelsen: En musikers betraktninger omkring nye formidlingsarenaer v/ Bugge Wesseltoft -- PDF her
 • 17.00 Slutt

 • 20.00 Middag (Meyergården hotell)

Torsdag 5. juni 2014

 • 09.00 Nye statutter og litt om neste konferanse v/ Trond Valberg og Bjørn Aksdal
 • 09.15 Morgenjus: Digital formidling av lydopptak v/ Espen Søyland Bakjord (Nasjonalbiblioteket) -- PDF her
 • 09.45 Musikk i biblioteket
 • Innholdet er det viktigste! Satsing på digital formidling ved Sølvberget v/ Øyvind Berekvam
  Det nye hovedbiblioteket i Bjørvika: Musikkformidling i endring v/ Ann Kunish og Stian Bjørnsson Hope (Deichmanske bibliotek)  -- PDF her
 • 10.45 Kaffepause
 • 11.15 Sporfinnere: Formidling og bevaring av norsk musikkproduksjon v/ Thomas Bårdsen (Nasjonalbiblioteket) -- PDF her
 • 11.30 NRK deler arkivet v/ Ingrid Belt (NRK) -- PDF her
 • 12.30 Avreise til Nasjonalbiblioteket
 • 13.00 Lunsj (Nasjonalbiblioteket)
 • 14.00 Omvisning (Tre grupper [rød-blå-grønn] på Nasjonalbiblioteket og en på Campus Helgeland)
 • 15.15 Slutt

------

Sammendrag


Fra Prøysen til Satyricon: Formidling av norsk musikk fra en strømmetjenestes perspektiv
v/ Pål Bråtelund (WiMP)

Den norsk­­­e musikktjenesten WiMP oppdaterer om utvikling og nytt innhold i tjenesten. Hvilke utfordringer fins og kan man se for seg samarbeidsprosjekt med arkiv- og biblioteksektoren? Vi får en engasjert innføring i hvordan musikk presenteres og konsumeres.

Pål Bråtelund er produktutvikler i WiMP Music. Hans hovedområder er lydteknologi, metadata og brukergrensesnitt. Han er en av drivkreftene bak WiMP HiFi og har bl.a. arbeidet med å tilby booklets i tjenesten. Med en bakgrunn som både utøvende musiker og produsent, produktutvikler i Schibsted og med erfaring fra lean-metodikk, fokuseres det også på god arbeids- og informasjonsflyt.

 

Hvor er musikken i semantikk? Behovet for felles metadata og autoriteter
v/ Robert Engels


Det koster å være digitalt tilstede i hverdagen.  Det forventes at "alt" er tilgjengelig. For å kunne levere tjenester av god kvalitet må vi tenke og jobbe sammen. Det snakkes en del omr «Linked data» men det kreves semantiske metadata for å få dette til. Også de gode gamle autoritetslistene blir tatt fram igjen. Hvordan kan man bruke dagens teknologi for å etablere samarbeid og felles tjenester?

Robert HP Engels jobber som teknisk prosjektleder for Metadatabanken i NRK. Han har flere års erfaring med Linked Data, semantisk teknologi, digital formidling og digitale kunnskapsbaser. Engels er opprinnelig fra Nederland og har en Master of Science fra KTH/Stockholm Universitet og en PhD i "machine learning" fra Det tekniske universitet i Karlsruhe.

 

Den gode musikkopplevelsen: En musikers betraktninger omkring nye formidlingsarenaer
v/ Bugge Wesseltoft

Bugge Wesseltoft er invitert til å snakke om hvordan endringene i musikkmarkedet de siste årene påvirker måten han formidler musikk på. Tilgangen på musikk har ekspandert kraftig, ikke minst på grunn av alle strømmetjenestene. Denne utviklingen åpner for nye måter å formidle musikk på - ikke bare hva gjelder studioinnspillinger, men også levende musikk. Parallelt med de store kommersielle tjenestene etableres det også mer spesialiserte tjenester som fokuserer på sjangre eller nisjer, gjerne drevet av musikerne selv. Wesseltoft innehar flere roller i dette landskapet, først og fremst som musiker og komponist, men også som plateprodusent og grunnlegger av musikkportalen Gubemusic. Her frontes blant annet jazz, verdensmusikk, klassisk og eksperimentell musikk, også tilgjengelig i høyoppløselige lydformat.

Jens Christian Bugge Wesseltoft er pianist, komponist og plateprodusent. Han har vært en av de mest sentrale utøverne på den norske musikkscenen siden tidlig på 90-tallet, både som bandleder og soloutøver innenfor et bredt spekter av sjangre. Et av hans mest kjente prosjekter er New Conception of Jazz.

Strømming og norsk musikkliv (Jazz i Norge)

 

Morgenjus: Digital formidling av lydopptak
v/Espen Søyland Bakjord (Nasjonalbiblioteket)

Espen vil snakke om noen utvalgte problemstillinger ved formidling av lydopptak på nett - ut fra ulike rettighetsperspektiv. Kan strømmeteknologien være egnet til å løse noen formidlingsfloker? Hva skal til for å åublisere lydopptak på nett med loven i hånd?

Espen Søyland Bakjord er juridisk rådgiver ved Nasjonalbiblioteket, og har jobbet med opphavsrettslige problemstillinger siden 2009.

 

Innholdet er det viktigste! Satsing på digital formidling ved Sølvberget
v/ Øyvind Berekvam

Sølvberget, Stavanger kulturhus, har gjennomgått en større ombygging de siste årene og i 2014 åpnet Stavanger bibliotek i første etasje. Dette er en del av prosessen forå møte fremtidens muligheter innen kulturformidling også hva angår bibliotekstjenester. Sølvberget jobber daglig med å finne nye måter å utnytte digitale formidlingskanaler blant annet ved bruk av sosiale medier og en egen profil på Spotify. I tillegg arrangeres det jevnlig konserter i musikkbiblioteket. Et annet satsningsområde er nettportalen Rogalyd som er en wiki og diskografi over musikk fra Rogaland. Målet er å dekke alle band og artister fra fylket.

Øyvind Berekvam er nettredaktør ved Sølvberget. Han er ansvarlig for kulturhusets og bibliotekets formidling på ulike digitale plattformer, både som journalist, musikkblogger og musiker.

Det nye hovedbiblioteket i Bjørvika: Musikkformidling i endring
v/Ann Kunish og Stian B. Hope (Deichmanske bibliotek)

Deichmanske bibliotek flytter inn i nytt bygg i 2017, men det er ikke kun adressen som endres. Innholdsbegrepet blir utvidet ytterligere, og i konseptet som er valgt for musikkområdet, legger en stor vekt på det å lære, skape, dele, oppdage og oppleve. Dette vil også avspeiles i bibliotekets formidlingsformer. Noe er  allerede etablert: Deichmans musikkblogg er blitt en stor suksess, mye takket være bloggredaktør Victor Josefsen. I denne presentasjon blir vi orienterert både om endringsprosessen som er påbegynt, og det som allerede er etablert.

Ann Kunish har vært leder for Musikkavdelingen på Deichmanske bibliotek siden 1999. Hun har bachelor- og mastergrad i musikk fra University of Wisconsin-Madison, og en mastergrad i øst-asiatisk lingvistikk/kinesisk fra Universitetet i Oslo.

Stian B. Hope er spesialbibliotekar på Musikkavdelingen, hvor han har jobbet de siste to årene. Han har tidligere jobbet på Røa og Grünerløkka filial i en årrekke. Stian ble ferdig utdannet bibliotekar i 1999.

 

Sporfinnere: Bevaring og formidling av norsk musikkproduksjon
v/ Thomas Bårdsen (Nasjonalbiblioteket)

Hvordan kan man bevare og analysere populærmusikk? Innen kunstmusikken er vanligvis verket representert med noter nedtegnet av en opphavsperson, dvs. komponisten. Innenfor populærmusikk har en gjerne å gjøre med komplekse lydproduksjoner satt sammen av grupper og enkeltpersoner på basis av den til enhver tid tilgjengelige teknologi. Vi får presentert deler av Thomas Bårdsens doktorgradprosjekt som blant annet omhandler hvilke prosesser som har vært brukt i lydproduksjon og hvordan disse kan dokumenteres. Thomas vil videre fokusere på hvordan ulike lydfestinger kan bevares, rekonstrueres og formidles, og vi får også presentert Nasjonalbibliotekets nye verktøy for håndtering av lydfiler: MediaIDEditoren.

Thomas Bårdsen har jobbet som lydtekniker siden 1996. I 2001 begynte han ved Nasjonalbiblioteket hvor han nå er koordinator for den lydtekniske gruppen. Thomas har mastergrad i musikkvitenskap (2011), og i samarbeid med Universitetet i Agder arbeider han nå med en doktorgradsavhandling rundt bevaring av innspilt/produsert musikk.

 

NRK deler arkivet
v/ Ingrid Belt (NRK)

NRKs programarkiv er en del av vår felles kulturarv, og det er en overordnet målsetting å gjøre stoffet tilgjengelig for alle (sitat fra Stortingsmelding nr. 30, 2006-2007, samt nedfelt i NRKs vedtekter). NRK har ikke alene opphavsrett til alt innhold i programmene, noe som til nå har hindret tilgjengeliggjøring på nye plattformer. Etter avtale med Norwaco kan NRK nå publisere all egen produksjon fra før 1997. Arkivet kan publiseres side om side med dagens produksjon, og det er ambisjoner om å gjøre også metadata bedre tilgjengelig.

Ingrid Belt er seksjonsleder for Arkivpublisering i NRK og har som oppdrag å gjøre programarkivene tilgjengelig for publikum. Hun har tidligere ledet Fjernsynsarkivet og Platesamlingen i NRK, og hun er utdannet bibliotekar med en master i ledelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a Frontal production / 2010