Last ned programmet som PDF

Vi omgir oss med lyd i alle slags nyanser og kategorier hver dag, men er vi flinke nok til å bevare og formidle lyd i arkiv, bibliotek og museum? Hva skjer med lyd som ikke fanges opp av dagens pliktavleveringsordning?

På årets konferanse presenteres prosjekter og perspektiver som tilsammen belyser eksisterende praksis, muligheter og utfordringer knyttet til bevaring og formidling av et mangfold av lyder.

I tillegg til den faste arkivrunden, har vi strukturert programmet i tre bolker under overskriftene: «Lyden forteller», «Lyd i biblioteket» og «Live!».

 

Mandag 17. oktober                                                                                               

09.00    Registrering og morgenkaffe

10.00     Åpning av konferansen

Lyden forteller

10.15     Pionerer og hovedtemaer i den internasjonale forskningen på lydhistorien – en introduksjon. v/Frank Meyer

10.30    Iscenesettelse av arkivlyd i museet v/Karin Bijsterveld (Maastricht University)

Hvordan presentere lydforskning på en måte som gjør det interessant for et allment publikum? Med sitt foredrag Telling Examples: Staging Archival and Recreated Sound in Historical Exhibitions and Beyond, deler historiker og sound studies-forsker, Karin Bijsterveld,sine erfaringer fra en rekke tverrfaglige formidlingsprosjekter hun har deltatt i. Innledning ved professor Frank Meyer.

Foredraget er på engelsk

Sammendrag

11.30     Pause

12.00    Lyd, mening og geografi – refleksjoner om lydens skiftende karakter, med utgangspunkt i en folkemusikksamling v/Tellef Kvifte

De to største lydarkivene for folkemusikk – NRK og Norsk folkemusikksamling fra UiO – er i framtiden en del av Nasjonalbiblioteket. Tellef Kvifte bruker anledningen til et tilbakeblikk på noen sider av Norsk folkemusikksamlings historie, som utgangspunkt for mer generelle refleksjoner om hvordan lyden skifter karakter og mening i ulike sosiale og teknologiske omgivelser.

13.00     Lunsj

Arkivrunden

14.00

  • Orientering fra Nasjonalbiblioteket Bl.a om ny pliktavleveringslov og arbeid på musikkfeltet i NB v/ Richard Gjems (seksjonsleder for musikkseksjonen i Nasjonalbibliotelet)
  • NRK Bl.a. om ORIGO, nytt radioarkiv og Digitalt musikkarkiv. v/Gunn Gausemel (Arkivar, folkemusikkarkivet)

Vi får også høre fra både NB og NRK om status på det planlagte samarbeidet på folkemusikkfeltet

  • Orientering om prosjektet LoCloud v/ Ola Terje Oleivsgard  (Ål bygdearkiv), Ann Tove Mannshaus (Vestfoldarkivet) og Olav Sataslåtten (Riksarkivet)

15.00 Åpen runde

Ønsker du å orientere kort fra din institusjon? I arkivrunden inviterer vi deltakerne til å gi oss siste nytt fra arkiv- og biblioteknorge. Innleggene er tidsbegrenset og må meldes inn til Nora.Haneborg.Finne@nrk.no  innen torsdag 15. september.

15.30     Kaffepause

16.00     Åpen runde forts.

Rockheim og Nasjonalbiblioteket

17:00     Slutt

19.00     Middag og kveldsarrangement i NRK

 

Tirsdag 18. oktober

09.00     Informasjon om neste konferanse

Lyd i biblioteket

09.15     A century of sounds: accessing the British Library’s audio collections v/ Richard Ranft (British Library)

British Library har en svært omfattende lydsamling. Med utgangspunkt i konkrete prosjekter vil Richard Ranft, leder av Sound and Vision department ved British Library, fortelle hvordan disse samlingene brukes, forskes på og gjøres tilgjengelig for publikum.

Foredraget er på engelsk

Sammendrag

10.15     Kaffepause

10.45     Ny formidling av musikk i biblioteket v/Knut Tore Abrahamsen (Tønsberg og Nøtterøy bibliotek)

Hvordan kan biblioteket inspirere folk til å sjekke ut mer musikk og oppdage nye ting? Musikkentusiast og bibliotekar Knut Tore Abrahamsen presenterer formidlingskonseptet «Dypdykk i musikkhistorien».

Sammendrag

11.30     Podcast v/Eline Skaar Kleven (Nasjonalbiblioteket) og Jorunn Eckhoff Færden (Bergen offentlige bibliotek)

Bergen offentlige bibliotek og Nasjonalbiblioteket forteller hvordan de gjør sine arrangementer tilgjengelige for flere publikummere gjennom publisering på nett. Hvilke muligheter gir denne formen for tilgjengeliggjøring, og hvilke problemstillinger er knyttet til å formidle arrangementet via plattformer som f.eks Soundcloud og podcast?

12.15     Lunsj

LIVE!

13.15     Perspektiver på konsertdokumentasjon

Utallige konserter blir fremført hvert år og mye blir dokumentert og bevart for fremtiden. Denne jobben gjøres ikke bare av NRK, men også av arrangørene selv, og innen enkelte sjangre driver arkivinstitusjoner systematisk innsamling av konserter.  Vi har invitert NRK, Nasjonal jazzscene og Nasjonalbiblioteket til å belyse ulike sider ved det å dokumentere live musikk.

Medvirkende:

NRK v/Ingvei Eikaas og Knut Henrik Ytre Arne
Nasjonalbiblioteket v/Hans-Hinrich Thedens (Norsk folkemusikksamling)
Victoria Nasjonal Jazzscene v/ Jan Ole Otnæs

Sammendrag

14.45     Pause

15.00     Metadata! Om registrering og gjenfinning av digital lyd v/ Trond Valberg

Hvordan sikrer vi best mulig gjenfinning og hvilke alternativ fins? Fokus på gratisløsninger for små og mellomstore arkiv, og alle som jobber med lydopptak.

Sammendrag

15.45    Takk for i år!

16.00     Omvisning i NRK for de som ønsker det

16.30     Slutt

Program med sammendrag

Mer informasjon om foredragsholderne

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER