Arkivrunden # 1

17 okt 2016
14.00

Orientering fra Nasjonalbiblioteket, NRK og prosjektet LoCloud


Arkivrunden # 1

Orientering fra Nasjonalbiblioteket v/ Richard Gjems (Seksjonsleder for musikk, Nasjonalbiblioteket)
Bl.a om ny pliktavleveringslov og arbeid på musikkfeltet i NB.

Orientering fra NRK v/ Robert Engels (Prosjektleder, NRK)

Bl.a. om ORIGO, nytt radioarkiv og Digitalt musikkarkiv.

I tillegg får vi høre fra både NB og NRK om status på det planlagte samarbeidet på folkemusikkfeltet

Orientering om prosjektet LoCloud v/ Ola Terje Oleivsgard  (Ål bygdearkiv), Ann Tove Mannshaus (Vestfoldarkivet) og Olav Sataslåtten (Riksarkivet)