Live! # 2: Metadata! Om registrering og gjenfinning av digital lyd

18 okt 2016
15.00
Store studioLive! # 2: Metadata! Om registrering og gjenfinning av digital lyd

I dag gjøres nesten alle lydopptak digitalt, både i profesjonell og privat sammenheng. I tillegg digitaliserer arkivinstitusjoner og enkeltpersoner store mengder analoge lydopptak. Hvordan sikrer vi best mulig gjenfinning? Hvilke alternativ fins? Fokus her vil være bruk av gratisløsninger for små og mellomstore arkiv, og alle som jobber med lydopptak.