Live! # 1 : Perspektiver på konsertdokumentasjon

18 okt 2016
13.15
Store studio

Vi har invitert NRK, Nasjonal jazzscene og Nasjonalbiblioteket til å belyse ulike sider ved det å dokumentere live-musikk.


Live! # 1 : Perspektiver på konsertdokumentasjon

Nasjonal festivalstatistikk viser at i 2014 var det 4470 små og store festivaler og arrangementer i hele Norge. Utallige konserter blir fremført og mye blir dokumentert og bevart for fremtiden. Denne jobben gjøres ikke bare av NRK, men også av arrangørene selv, og innen enkelte sjangre driver arkivinstitusjoner systematisk innsamling av konserter.

En rivende utvikling innenfor teknologi og publiseringsmuligheter har de siste årene gjort det enklere å dokumentere og formidle konserter, også for mindre aktører.

Hvordan ser NRK på sin rolle i dag og hvordan ser NRKs nye kulturstrategi og publiseringsstrategi ut? Hvordan ser konsertarrangørene selv på viktigheten av å dokumentere egne konserter og på rollen som formidlere av disse gjennom kanaler som youtube og soundcloud? Hvilken rolle kan et arkiv spille når det gjelder å dokumentere levende musikk, og hvordan kan dette materiale samles inn og bevares?