lyden forteller # 2 : Lyd, mening og geografi

17 okt 2016
12.00
Store studio

Hvordan skifter lyden karakter og mening i ulike sosiale og teknologiske omgivelser?


lyden forteller # 2 : Lyd, mening og geografi

refleksjoner om lydens skiftende karakter, med utgangspunkt i en folkemusikksamling

De to største lydarkivene for folkemusikk – NRK og Norsk folkemusikksamling fra UiO – er i framtiden en del av Nasjonalbiblioteket. Tellef Kvifte bruker anledningen til et tilbakeblikk på noen sider av Norsk folkemusikksamlings historie, som utgangspunkt for mer generelle refleksjoner om hvordan lyden skifter karakter og mening i ulike sosiale og teknologiske omgivelser.