Asbjørn Tiller

Asbjørn Tiller

Biografi

Asbjørn Tiller er førsteamanuensis på Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU. Tiller underviser innen medievitenskap, filmvitenskap og filmproduksjon. Hovedinteressene i forskning er knyttet til lyden og musikkens rolle i et bredt spekter av kunstneriske uttrykk. Foruten filmlyd og filmmusikk omfatter forskningen eksperimentelle audiovisuelle uttrykk i en historisk kontekst. Forskningsinteressen er tverrfaglig i grenselandet mellom medievitenskap, filmvitenskap, musikkvitenskap og kunsthistorie. Pågående forskningsprosjekt dreier seg blant annet om dokumentarfilmens lyd og rockumentarfilm.