Frank Meyer

Frank Meyer

Frank Meyer, Daglig leder ved Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Biografi

Frank Meyer, er historiker med moderne historie som arbeidsfelt og daglig leder ved Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek i Oslo. Han ble magister artium MA 1993, dr. phil. 1997, dr. art. 2001 med avhandlingen «Dansken, svensken og nordmannen … Skandinaviske habitusforskjeller sett i lys av kulturmøtet med tyske flyktninger. En komparativ studie». I perioden 2003-2012 var han professor i flerkulturelle studier ved Høgskolen i Oslo fra 2003-2012. Han har blant annet publisert artikkelsamlingen Digitalisering av kulturarvmateriale(2004) og artikkelen ”Gjennom lydmuren! internasjonal forskning om historiske klangunivers og lyden i historien” (2015) i Historisk tidsskrift. Meyer arbeider for tiden med en antologi om norsk lydhistorie.

 

Alle foredrag av Frank Meyer

Lyden forteller # 1 : iscenesettelse av arkivlyd i museet

10.15
Store studio

Hvordan presentere lydforskning på en måte som gjør det interessant for et allment publikum? Historiker og sound studies-forsker, Karin Bijsterveld, deler sine erfaringer fra en rekke tverrfaglige formidlingsprosjekter hun har deltatt i. Foredraget er på engelsk. Innledning på norsk ved Frank Meyer