Hans-Hinrich Thedens

Hans-Hinrich Thedens

Forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket

Biografi

Hans-Hinrich Thedens (dr.philos) er musikkviter med utdanning fra Universitetet i Hamburg og Universitetet i Oslo. Han har en doktorgrad om hardingfelemusikken i Agder fra UIO. Thedens har jobbet på og ledet Norsk folkemusikksamling, først ved Institutt for musikkvitenskap, UiO og nå på Nasjonalbiblioteket. Han har forsket i og publisert om revivals, festivaler, instrumenter, samt amerikansk old-time og Bluegrass-musikk.

Han har også bakgrunn som utøver innen norsk folkedans og mange musikksjangrer og trakterer gitar, banjo og hardingfele så ofte anledningen byr seg.

Alle foredrag av Hans-Hinrich Thedens

Live! # 1 : Perspektiver på konsertdokumentasjon

13.15
Store studio

Vi har invitert NRK, Nasjonal jazzscene og Nasjonalbiblioteket til å belyse ulike sider ved det å dokumentere live-musikk.