Hans-Hinrich Thedens

Hans-Hinrich Thedens

Biografi

Hans-Hinrich Thedens jobber som forsker II i Nasjonalbibliotekets musikkseksjon der han har ansvar for arkivet med audio- og videoopptak av folkemusikk. Han er utdannet musikkviter med  magistergrad fra Universitet Hamburg og en dr.philos. fra Universitetet i Oslo. Han har jobbet med hardingfelemusikk fra Agder, revitaliseringsbevegelser og folkemusikkfestivaler, og har ledet forskningsrådets prosjekt Romanifolkets kultur, språk og opprinnelse: Musikalske uttrykksformer.