Kristian Ludvik-Bøhmer

Kristian Ludvik-Bøhmer

Biografi

Kristian Ludvik-Bøhmer er utdannet ingeniør og ble ansatt i NRK i 1979. Der har han blant annet jobbet som overingeniør i Teknologidivisjonen og som systemplanlegger med tilleggsansvar for arkivsystemet for tekniske tegninger, før han ble pensjonert i februar 2015. Ludvik-Bøhmer er medlem av NRKs tekniske historiegruppe, som har tatt vare på teknisk utstyr fra 30-tallet frem til i dag. Han har vært frivillig funksjonær på samtlige festivaler ved Kongsberg jazzfestival fra 1970.