Kristian Nymoen

Kristian Nymoen

Biografi

Kristian Nymoen er medlem av RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse ved Universitetet i Oslo, og er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for musikkvitenskap og Institutt for informatikk. Nymoen forsker og underviser innen musikk og bevegelse, lydanalyse og musikkognisjon.