Torgeir Forseth

Torgeir Forseth

Biografi

Torgeir Forseth har jobbet hos KulturIT og MuseumsIT i 10 år. Bakgrunn og utdanning innen drift og forvaltning av IT-infrastruktur, samt noe utdanning innen arkiv og biblioteksfag. Har hatt prosjektansvar for innføring av elektronisk arkiv hos MiST, Anno, Norsk Folkemuseum, Lillehammer Museum og Museene i Akershus. Fagansvar for DAM system og arkivsystem hos KulturIT.