Program med sammendrag

DAG 1

09:00-10:00: Registrering og kaffe

10:00-10:15: Velkommen

10:15-11:00: Det nye nord. Hva skjer om du sender åtte låtskrivere til hvert sitt sted i Nord-Norge, og lar pennen løpe fritt?
Med: Marit Laland (Nordland fylkesbibliotek) og Risten Anine Kvernmo Gaup

11:00-11:30: Fortidsfinnar. Frå fortidas lydspor i notidas landskap
Kva skjer når ein tek i bruk NRKs radioarkiv til digital stadbasert formidling av kulturarv? I sitt doktorgradsprosjekt utviklar Rebecca Nedregotten Strand appen Fortidsfinnar for å undersøke dette. Den formidlar den komplekse historia til Dovrefjell med kuraterte klipp frå radioarkivet. Målsetjinga er å utforske om denne bruken av historisk lyd kan bidra til å gjere arkivmaterialet meir relevant i vår samtid, avdekke landskapets skjulte fortid og auke vår forståing av korleis historia har forma omgjevnadane våre. Strand presenterer korleis ho har brukt mediedesign som metode for å utvikle konseptet, resultat frå brukarundersøkingar, samt moglegheiter og utfordringar knytt til denne type formidling.
Med: Rebecca Nedregotten Strand (Høgskulen i Volda)

11:30-12:00: Digital pliktavlevering i Nasjonalbiblioteket
Med: Richard Gjems (Nasjonalbiblioteket)

Lunsj

13:00-14:45: Arkivrunde med oppdateringer fra feltet

 • Status for kulturarvsdigitalisering og nytt forvaltningssystem i Nasjonalbiblioteket
  Med: Svein Arne Solbakk (Nasjonalbiblioteket)
 • Norsk forening for historisk lyd
  Med: Olaf Schjerven og Tore Simonsen (Norsk forening for historisk lyd)
 • Norsk lydinstitutts samling
  Med: Patricio Portell (Stavanger byarkiv)
 • Lyden av «Makta»
  Med: Trond Henriksen (Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek)
 • Joik og nordsamisk språk på Digitalt Museum
  Med: Camilla Brattland (Norges arktiske universitet) og Risten Anine Kvernmo Gaup
 • Plateprat i folkebibliotekene
  Med: Olav Nilsen (Sølvberget bibliotek og kulturhus) og Knut Tore Abrahamsen (Tønsberg og Færder bibliotek)

Pause

15:00-16:00: Beatservice Records
Vidar Hanssen har drevet plateselskapet Beatservice Records i snart 30 år, et lite kjøkkenbord-selskap som hele tiden har hatt fokuset på norsk elektronisk musikk. Det har etter hvert blitt nesten 300 utgivelser. I starten var det primært CD-utgivelser og litt vinyl, mens det de siste årene har vært primært digitalt, med noen små drypp på fysisk format. Foredraget er et slags kåseri eller live radioprogram hvor Vidar Hanssen spiller utdrag fra utvalgte vinylutgivelser, ispedd anekdoter, info og historikk. Det blir en liten Röyksopp-link, rabiate amerikanske advokater, amerikansk underselskap og et lite innblikk i hvordan det er og har vært å drive et lite undergrunnsselskap. En slags 30 års norsk undergrunnshistorie!
Med: Vidar Hanssen (Beatservice Records)

16:00-17:00: Omvisning

Pause

19:00: Middag og sosialt samvær

DAG 2

09:00-09:15: Velkommen dag to

09:15-10:00: MIRAGE – Et integrert AI-basert system for avansert musikkanalyse
Med: Olivier Lartillot (Universitetet i Oslo)

10:00-10:30: Musikkmaksimum. Norges eldste musikkprogram på nærradio 1984-1996
Musikkmaksimum var blant de første programmene på lufta da Studentradioen i Tromsø ble etablert i 1984. Programmet ble sendt to timer hver søndags ettermiddag (14:00-16:00). Etter at Studentradioen opphørte på slutten av 1996, fortsatte Musikkmaksimum på Radio Tromsø før det ble faset ut et stykke ut på 2000-tallet. Musikkmaksimum hadde meget god kontinuitet, og vi likte gjerne å si at programposten var det lengst levende musikkprogram på nærradio i Norge. I foredraget vil vi si litt om musikkprofilen. Siden programmet kom på lufta på 1980-tallet, bar musikkvalget gjerne preg av den amerikanske bølgen knyttet til band som Dream Syndicate, Green On Red, REM etc. samt den britiske post-punk scenen med band som U2, Pogues, The The, The Smiths, Depeche Mode etc. Vi vil også legge vekt på Musikkmaksimum som sted for formidling av den lokale musikkulturen i Tromsø, ofte med intervjuer med artister som Bel Canto, Adams Fall, Fetter Anton, 666 og andre fra det blomstrende musikkmiljøet i Tromsø mot slutten av forrige århundre. Foredraget presenteres som en samtale mellom programmets skaper, og en av programlederne.
Med: Rune Blix Hagen og Mariann Løkse

Pause

10:45-11:30: Dyp lytting – strategier for radikal tilstedeværelse og sonisk kartlegging
Med: Alexander Rishaug

11:30-12:00: Lyden av kvensk kulturarv. Potensial for dyp lytting
Lydopptak i Norges arktiske universitetsmuseums samlinger har et potensiale for utforsking av kvensk kultur og historie. I 1973 gjorde forskere en omfattende dokumentasjon gjennom blant annet intervjuer for å berge gjenværende førkrigs-kultur i Finnmark. Inspirert av deep listening, fra musikk og urfolkshistorie, gir lydopptakene inngang til kunnskap om kvensk historie, språk, religion, mat – men også informantens personlighet, sangstemme og syn på verden. Samtidig gir intervjuene kunnskap om forskningshistorie og prioriteringer i intervjusituasjonen.
Med: Lena Aarekol (Norges arktiske universitet)

Lunsj

13:00-13:30: Nordnorske lydarkiver. Tilgjengelig – hvor, for hvem og hvordan?
Stensruds bidrag til Lyden av Nord er en enkel kartlegging av nordnorske lydarkiver: Hvilke institusjoner bevarer og tilgjengeliggjør lydarkiv med tilknytning til Nord-Norge? Hva slags arkiver fins? Hva slags lyd er det snakk om? Hvilke lydarkiver er tilgjengelige i digitale kataloger på nett, og hvilke lydspor kan vi umiddelbart høre på gjennom digitale kanaler? Spørsmålene utforskes gjennom en presentasjon av hva som fins av nordnorske lydarkiver i norske bevaringsinstitusjoner og ved å vise eksempler fra tre nettportaler: Arkivportalen, Digitalt Museum og Nasjonalbibliotekets nettsider.
Med: Ingeborg Stensrud (Institutt for lærerutdanning, NTNU)

13:30-14:00: Rock fra nord. Noen demografiske utviklingslinjer og litt om nordnorske artisters betydning i en nasjonal kontekst
Nord-Norges befolkning utgjør mindre enn 10% av Norges befolkning. Men på tross av få byer og store avstander, har mange artister oppnådd suksess og anerkjennelse langt utafor landsdelen. Skulle vi f.eks. trekke ut noen tall fra plateserien «Norske albumklassikere» er det også grunn til å tro at artister og musikere fra nord er overrepresenterte hvis vi betrakter antall plateutgivelser relativt til andelen av Norges befolkning. Likevel er det et annet spørsmål i hvilken grad den nordnorske musikkarven har satt spor etter seg i kultur- og medieinstitusjoner som f.eks. NRK. De første store platestudioene kom på 1960-tallet, og i 1970 ble Nord-Norges første plateselskap etablert, Experience Records. Noen av våre fremste artister spilte inn debutplatene i Mosjøen. Arkivet, dvs. masterbånda, er trygt bevart i Nasjonalbiblioteket, men dessverre er de fleste innspillingene verken tilgjengelig på plate eller i strømmetjenestene i dag. Både Tromsø og Bodø har på mange måter blitt kulturelle smeltedigler også for artister fra nabokommuner og andre steder. Dagens rock ville vært fattigere uten Nord-Norge.
Med: Trond Valberg (Nasjonalbiblioteket)

Pause

14:20-15:30: Offentliggjøring av joik fra lydarkiver. Panelsamtale
Med: Camilla Brattland (moderator), Ánde Somby, Inga Marja Steinfjell, Ol Johan Gaup og Hans-Hinrich Thedens

15:30: Oppsummering, takk for i år!

Se informasjon om påmelding her.

Har du spørsmål, ta kontakt med Bjørnar Bruket, på vegne av programkomiteen, telefon 99731850. Se også tidligere konferanseprogram.