Norsk lydarkivkonferanse

22-23. oktober 2018


Program

Velkommen!

Norsk Lydarkivkonferanse er et forum og møtested for folk som er opptatt av, og arbeider med lydopptak i alle former og formater. Konferansen retter seg både mot arkiv-, bibliotek- og museumssektoren, private samlere, forskermiljø og musikkbransjen. 

Program

LYDARKIV FRA A TIL Å
Årets lydarkivkonferanse har fått tittelen Lydarkiv fra A til Å. Gjennom programmet følger vi arbeid med lydarkiv fra innsamling til forvaltning og formidling. Vi vil også rette blikket mot fremtiden og se på hvilke muligheter som ligger i ny teknologi for arkivene. Som vanlig setter vi av tid til arkivrunden med korte orienteringer og presentasjoner fra lydfeltet.

Til programmet
Foto: Fra lyddokumentasjon på Rockheim 2016. Med Skjalg Raaen. Foto: Rikke Lango/Rockheim.