Norsk
Lydarkivkonferanse
2016


NRK Marienlyst
Program

Velkommen!

Norsk Lydarkivkonferanse er et forum og møtested for folk som er opptatt av, og arbeider med lydopptak i alle former og formater. Konferansen retter seg både mot arkiv-, bibliotek- og museumssektoren, private samlere, forskermiljø og musikkbransjen. I år er det NRK som inviterer til konferanse i Store studio på NRK Marienlyst.

Program

Vi omgir oss med lyd i alle slags nyanser og kategorier hver dag, men er vi flinke nok til å bevare og formidle lyd i arkiv, bibliotek og museum? Hva skjer med lyd som ikke fanges opp av dagens pliktavleveringsordning? 

På årets konferanse presenteres prosjekter og perspektiver som tilsammen belyser eksisterende praksis, muligheter og utfordringer knyttet til bevaring og formidling av et mangfold av lyder. 

I tillegg til den faste arkivrunden, har vi strukturert programmet i tre bolker under overskriftene: Lyden forteller,  Lyd i bibliotek og Live!.

Til programmet
Foto: NRK-lydmann Hans Roås, 1968. (Vincent Bull-Rytter/NRK)