Foredragsholdere

Karin Bijsterveld

Professor, Maastricht University

Frank Meyer

Frank Meyer, Daglig leder ved Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Richard Ranft

Head of Sound & Vision, British Library

Knut Tore Abrahamsen

Musikkbibliotekar, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Eline Skaar Kleven

Programsjef, Nasjonalbiblioteket

Hans-Hinrich Thedens

Forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket

Jan Ole Otnæs

Daglig leder, Nasjonal jazzscene

Ingvei Eikaas

Musikksjef i Kulturavdelingen, NRK

Knut Henrik Ytre Arne

Musikksjef i medieavdelingen, NRK

Trond Valberg

Forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket