Presentasjoner fra konferansen er lagt ut på siden for tidligere konferanser.

LYDARKIV FRA A TIL Å
Årets lydarkivkonferanse har fått tittelen Lydarkiv fra A til Å. Gjennom programmet følger vi arbeid med lydarkiv fra innsamling til forvaltning og formidling. Vi vil også rette blikket mot fremtiden og se på hvilke muligheter som ligger i ny teknologi for arkivene. Som vanlig setter vi av tid til arkivrunden med korte orienteringer og presentasjoner fra lydfeltet.

DAG 1

09:00-10:00: Registrering og kaffe

10:00-10:15: Velkommen

10:15-12:30: Arkivrunden og orienteringer fra feltet

 • Arbeidet med digital musikk i Nasjonalbiblioteket
  Med: Richard Gjems (NB)
 • Lyden av Norge. Presentasjon av bokprosjekt om lyddokumentasjon
  Med: Frank Meyer (redaktør)
 • Platearkiv på Bergen offentlige bibliotek. Om arbeidet med organisering og formidling av platearkiv fra NRK Hordaland
  Med: Jorunn Eckhoff Færden (BoB)
 • Musikk, teknologi og kommunikasjon. Presentasjon av nytt masterprogram i samarbeid mellom NTNU og UiO
  Med: Sigurd Saue (NTNU)
 • Kort om Arkivforbundet og deres handlingsplan for AV-arkiv
  Med: Marit Stranden (Stiftinga for folkemusikk og folkedans) og Solveig Helene Lindbach Jensen (Arkiv i Nordland)

Kaffe

 • Arkivrunden fortsetter. Ønsker du å orientere fra ditt arkiv? Meld inn til ingrid.haugen@nb.no innen 1. oktober. 5 minutter per arkiv.

Lunsj

13:30-14:00: Folkemusikkarkivet – status for utvikling av felles katalogsystem
Om status på nytt system for NRKs og Nasjonalbibliotekets folkemusikksamlinger
Med: Richard Gjems (NB) og Tone Nøtvik Jakobsen (NRK)

14:00-15:00: Fra Karin Krog til Chick Corea: 50 år med Kongsberg-jazz
Hvordan bevare Norges største lydarkiv fra en jazzfestival?
Med: Kristian Ludvik-Bøhmer (Kongsberg jazzfestival), Finn Kramer-Johansen (NB) og Trond Valberg (NB)

Kaffe

15:15-15:45: DAT
Om hvordan Nasjonalbiblioteket jobber med digitalisering av DAT-formatet
Med: Thomas Bårdsen (NB)

15:45-16:45Randi Hultin-arkivet
En kulturhistorisk oppdagelsesferd i et jazzhistorisk arkiv
Med: Per Husby

17:00-18:00: Besøk i utstillingene på Rockheim
Kort introduksjon og vandring i høstens utstilling «Kiss – The Exhibition» ved siden av museets hovedutstillinger 

19:30: Middag og sosialt samvær
Middag i Rockheim Panorama med underholdning. Påmelding

 

DAG 2

09:00: Velkommen
Oppsummering av første dag samt informasjon om neste lydarkivkonferanse

09:15-10:00: Hvordan skape fortidens lydlandskap?
Om arbeidet med lydsporet til filmen Trondheimsreisen (2018)
Med: Asbjørn Tiller (NTNU)

10:00-10:45: Kartlegging av audiovisuelt materiale i ABM-sektoren
Med: Hege Stensrud Høsøien og Jonny Edvardsen (Nasjonalbiblioteket)

Kaffe

11:00-11:30: Lyd og film hos museene
Katalogisering og lagring. Primus i dag og i morgen
Med: Torgeir Forseth (KulturIT)

11:30-12:00: Rockheim CMS
Presentasjon av systemet og arbeidsflyten
Med: Bjørnar Bruket (Rockheim)

Lunsj

13:00-14:00: Goodbye Babylon
Om hvordan det amerikanske plateselskapet Dust-to-Digital jobber med utgivelser av «historiske album»
Med: Lance Ledbetter (Dust-to-Digital)

14:00-14:30: Lukk opp kirkens dører!
Om innsamling, kuratering og utgivelse av utrydningstruet kulturarv
Med: Lars Mørch Finborud (Prisma Records & Plastic Strip Press)

14:30-15:00: Old stuff. New wrapping
Om utgivelser av folkemusikkarkivmateriale
Med: Niels Røine (Ta:lik)

Kaffe

15:15-15:45: Soundtracer
Et innblikk i innholdsbasert arkivsøk
Med: Kristian Nymoen (UiO)

15:45-16:00: Takk for i år!