Invitasjon til bidrag: Norsk lydarkivkonferanse 2024 – Lyden av nord

Den 16-17. september 2024 arrangerer Norsk musikkbibliotekforening Lydarkivkonferansen i Tromsø i samarbeid med UiT – Norges arktiske universitet. Vi inviterer alle interesserte til å sende inn sine forslag til bidrag. Årets tema er «Lyden av nord». Vi oppmuntrer særlig til bidrag innen følgende tema, men utelukker ikke andre forslag:

  • Mangfold
  • Teknologi
  • Det nordlige lydlandskapet
  • Formidling av lydarkiv
  • Rettighetsklarering i praksis
  • Lyddesign
  • Bærekraft
  • Arkiv og bevaring
  • Lyden av Tromsø
  • Urfolks og minoriteters lydlandskap

Send inn et forslag til bidrag i form av et sammendrag på maksimum 250 ord. Bidragene kan være i form av foredrag, samtaler, presentasjoner av lyd, video, performance eller annet. Programkomiteen vurderer forslagene. Aksepterte sammendrag inviteres til å presentere på konferansen. De tenkte presentasjonene bør tilpasses til rundt 15-20 minutter + spørsmål.

Send inn sammendraget innen 1. november 2023 til følgende e-postadresse: bjornar.bruket@mist.no

Har du spørsmål, ta kontakt med Bjørnar Bruket, på vegne av programkomiteen, telefon 99731850. Se også tidligere konferanseprogram.