Program med sammendrag

Dag 1
17 okt 2016
Dag 2
18 okt 2016
09:00

Registrering

Velkommen

Karin Bijsterveld

Lyden forteller # 1 : iscenesettelse av arkivlyd i museet

11.30

Pause

Tellef Kvifte

lyden forteller # 2 : Lyd, mening og geografi

13.00

Lunsj

Arkivrunden # 1

Arkivrunden # 2 : Åpen runde

15.30

Kaffepause

Arkivrunden #3

Kveldsarrangement på NRK

Richard Ranft

Lyd i biblioteket # 1 : Accessing the British Library’s audio collections

10.15

Kaffepause

Knut Tore Abrahamsen

Lyd i biblioteket # 2 : Ny formidling av musikk i biblioteket

Jorunn Eckhoff Færden

Lyd i biblioteket # 3 : Podcast

12.15

Lunsj

Hans-Hinrich Thedens

Live! # 1 : Perspektiver på konsertdokumentasjon

14.45

Kaffepause

Med forbehold om endringer