Marit Laland

Marit Laland

Biografi

Marit Laland er nå i sitt tredje år som rådgiver ved Nordland fylkesbibliotek, og er p.t. lokalisert i Bodø. Hun har mangeårig bakgrunn som prosjektarbeider på kunst- og kulturfeltet, og har en master i tverrfaglige kulturstudier. Hun jobber særlig med utvikling av nye formidlingsmåter, og jobber helst tverrkunstnerisk og tverrfaglig. Hun er prosjektleder for Det nye nord, jobber også blant annet med landsdel-litteraturstrategien, deltar i prosjektgruppa til det nasjonale utviklingsprosjektet «aktiv formidling i folkebibliotek» og jobber aktivt med hvordan folkebibliotek kan delta og samskape inn i det europeiske prosjektet Via Querinissima.