Rune Blix Hagen

Rune Blix Hagen

Biografi

Rune Blix Hagen (f. 1951 i Bodø). Pensjonert historiker (emeritus) ved UiT med tidlig nytid (1500-1800) som spesialfelt. Har skrevet en god del fagartikler og bøker særlig omkring de historiske trolldomsprosessene, blant annet Ved porten til helvete. Trolldomsprosessene i Finnmark (Cappelen Damm 2015). Har tidligere arbeidet ved Statsarkivet i Tromsø og som fagansvarlig for arkeologi og historie ved UB, UiT.