Trond Valberg

Trond Valberg

Biografi

Trond Valberg (f. 1963), cand.philol., har siden 1996 vært ansvarlig for innsamling, bevaring og tilgjengeliggjøring av innspilt musikk i Nasjonalbiblioteket. Han var en sentral bidragsyter til «Verneplan for norske lydfestinger» (1997) og videre i arbeidet rundt Norsk lydarkivkonferanse, også som foredragsholder. Gjennom internasjonale nettverk har Trond hatt en aktiv rolle bl.a. som leder av IFLA Audiovisual and Multimedia Section (2007-2011) og han har holdt innlegg ved flere konferanser i regi av bl.a. IASA, IAML og IFLA. I 2000 holdt Trond åpningsforedraget ved IASA/SEAPAVAA-konferansen i Singapore. I seinere tid kan bidraget til antologien «Norges lyder: stabbursklokker og storbykakofoni» (2018) og samarbeidet med Christer Falck rundt «Norske albumklassikere» nevnes.