Program 2018 med presentasjoner

DAG 1

09:00-10:00: Registrering og kaffe

10:00-10:15: Velkommen

10:15-12:30: Arkivrunden og orienteringer fra feltet

Kaffe

  • Arkivrunden fortsetter. Ønsker du å orientere fra ditt arkiv? Meld inn til ingrid.haugen@nb.no innen 1. oktober. 5 minutter per arkiv.
  • Skeivt arkivs livsminneprosjekt. Orientering om innsamling og bruken av lyd- og videointervjuene.
    Med: Jo Hjelle (Skeivt arkiv/UBB)
  • Samisk arkivs arbeid med lydarkiver. Spesielt om satsing på formidling fra og av sørsamiske opptak i arkivet, etter Nordisk samisk institutt.
    Med: Grete Gunn Bergstrøm (Sàmi arkiiva – Arkivverket)

Lunsj

13:30-14:00: Folkemusikkarkivet – status for utvikling av felles katalogsystem
NRK har den største og mest mangfoldige samlingen av norsk folkemusikk etter opptak for kringkasting og dokumentasjon i over 80 år. Nasjonalbiblioteket (NB) overtok i 2014 ansvaret for tidligere Norsk folkemusikksamling, og bedriver på bakgrunn av dette aktiv dokumentasjon og formidling av folkemusikkfeltet gjennom feltopptak. NRK og NB utvikler nå en felles plattform basert på semantisk teknologi for arkivering av folkemusikk, og vil nå redegjøre for prosjektets status. I tillegg vil det bli gjort en demonstrasjon av betaversjonen av det nye katalogsystemet.
Med: Richard Gjems (NB) og Tone Nøtvik Jakobsen (NRK)

14:00-15:00: Fra Karin Krog til Chick Corea: 50 år med Kongsberg-jazz
Kongsberg jazzfestival kunne i 2014 feire sitt femtiårsjubileum. I nesten alle disse årene har festivalen dokumentert konsertene gjennom egne lydopptak. Samlingen består av flere hundre spolebånd, DAT-kassetter og digitale filer, og i 2016 inngikk Kongsberg jazzfestival og Nasjonalbiblioteket en avtale om overføring, sikring og digitalisering av denne omfattende og unike lydsamlingen. Presentasjonen vil belyse prosessen fra opptaksituasjonen til avlevering, registrering, sikring og digitalisering sett fra både arkivskaperen og arkivmottakerens perspektiv. Vi vil se på utfordringer i denne prosessen og de løsningene vi har fått på plass.
Med: Kristian Ludvik-Bøhmer (Kongsberg jazzfestival), Finn Kramer-Johansen (NB) og Trond Valberg (NB)

Kaffe

15:15-15:45: DAT
Mot slutten av 1980-tallet kom et nytt og lovende lydformat på markedet. DAT-formatet kunne lagre opp mot 4 timer med digital lyd på en kassett litt større enn en fyrstikkeske. Selv om formatet var nytt og uprøvd, ble det temmelig raskt tatt i bruk i lydarkiv rundt i verden. I dag sitter Nasjonalbiblioteket på flere hundre tusen timer med opptak på DAT, samtidig som svakheter ved formatet stadig mer gjør seg gjeldende. Presentasjonen vil ta for seg DAT lydformatet og hvordan Nasjonalbiblioteket møter utfordringene rundt dette.
Med: Thomas Bårdsen (NB)

15:45-16:45Randi Hultin-arkivet
Jazzjournalisten Randi Hultin etterlot seg et omfattende arkiv av så vel brev og fotos som private lydopptak. Dette arkivmaterialet er overført til Nasjonalbiblioteket, og Per Husby har de siste to årene arbeidet med systematisering og identifisering av disse lydopptakene. I denne presentasjonen diskuterer han erfaringer og problemstillinger fra dette registreringsarbeidet, illustrert med unike, tidligere ukjente smakebiter fra samlingen.
Med: Per Husby

17:00-18:00: Besøk i utstillingene på Rockheim
Kort introduksjon og vandring i høstens utstilling «Kiss – The Exhibition» ved siden av museets hovedutstillinger 

19:30: Middag og sosialt samvær
Middag i Rockheim Panorama med underholdning. Påmelding

DAG 2

09:00: Velkommen
Oppsummering av første dag samt informasjon om neste lydarkivkonferanse

09:15-10:00: Hvordan skape fortidens lydlandskap?
Våren 2018 hadde Trondheimsreisen premiere under filmfestivalen Kosmorama, og i sammenheng med Trondheim Kinos 100 års-jubileum. Filmen er en dokumentarisk kompilasjonsfilm som bruker arkivmateriale fra store deler av forrige århundre for å vise Trondheim. Arkivmaterialet til filmen er samlet i løpet av en treårsperiode, og er hentet både fra Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, NRK, samt innhentet materiale fra privatpersoner. Store deler av dette materialet er i utgangspunktet stumt, og denne presentasjonen vil ta utgangspunkt i det arbeidet som er gjort for å lydlegge denne filmen. Gjennom et spesielt fokus på filmens lydbilde gjennom bruk av stemmer, lyddesign og musikk, blir dette et innblikk i noen deler av produksjonsprosessen som har resultert i Trondheimsreisen. Lyden er avgjørende for hvordan Trondheimsreisen er blitt utformet som dokumentarfilm, og er i tillegg unik sammenlignet med andre tilsvarende nyere byfilmer basert på arkivmateriale.
Med: Asbjørn Tiller (NTNU)

10:00-10:45: Kartlegging av audiovisuelt materiale i ABM-sektoren
Med: Hege Stensrud Høsøien og Jonny Edvardsen (Nasjonalbiblioteket)

Kaffe

11:00-11:30: Lyd og film hos museene
Katalogisering og lagring. Primus i dag og i morgen
Med: Torgeir Forseth (KulturIT)

11:30-12:00: Rockheim CMS
Presentasjon av systemet og arbeidsflyten
Med: Bjørnar Bruket (Rockheim)

Lunsj

13:00-14:00: Goodbye Babylon
Lance Ledbetter will discuss Dust-to-Digital and the label’s niche in the record industry. He will explore how institutional collections and private collectors have shaped the direction and output of the record label and where he sees opportunities for preserving and disseminating historical, musical and artistic culture today.
Med: Lance Ledbetter (Dust-to-Digital)

14:00-14:30: Lukk opp kirkens dører!
Lars Mørch Finborud har i over 15 år jobbet med å innsamle, kuratere og publisere utrydningstruet musikkhistorie; fra psykedelisk kristen musikk, tidlig norsk elektronisk musikk, til ukjente jazzopptak fra NRK, Arne Bendiksen og Henie Onstad Kunstsenters arkiver. Finborud vil fortelle om ulike aspekter og medier han bruker i sin virksomhet – fra plateutgivelser, utstillinger og bøker – og hvordan de siste årenes digitalisering har forandret måten han nå jobber på.
Med: Lars Mørch Finborud (Prisma Records & Plastic Strip Press)

14:30-15:00: Old stuff. New wrapping
Plateselskapet ta:lik startet som et alternativt selskap som skulle gi ut arkivmateriale fra bl.a. NRK og andre uavhengige arkiv, samt private opptak av eldre amatører og profesjonelle utøvere. Tanken var å tilrettelegge for yngre musikanter og synliggjøre bredden og mangfoldet innen norsk folkemusikk. ta:lik jobber i dag også aktivt med videodokumentasjon av utøvere og publiserer produksjoner gjennom selskapet. ta:lik har i dag over 4000 kutt som er tilgjengelig via strømmetjenestene.
Med: Niels Røine (ta:lik)

Kaffe

15:15-15:45: Soundtracer
Et musikkopptak inneholder store mengder informasjon. I fagfeltet Music Information Retrieval forskes det på teknikker for å hente ut informasjon fra selve lydsignalet. Disse teknikkene gir nye og spennende muligheter for søk i lydarkiv – enten som supplement til, eller i stedet for, metadata. Hvordan kan man søke i et lydarkiv etter et bestemt intonasjonsmønster eller en bestemt rytmikk? Og hva skal til for å søke i et arkiv ved å nynne, klappe, eller bevege seg?
Med: Kristian Nymoen (UiO)

15:45-16:00: Takk for i år!